موضوع سلامت روان و مشاوره امروزه با وجود مشکلات پیچیده برای انسان ها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. بی تردید جامعه سالم جامعه ای است که افراد آن از سلامت روان برخوردار باشند واین مهم میسر نمی گردد مگر اینکه انسان در رویدادها و مراحل مختلف زندگی خود به نیازهای خویش پاسخ معقول دهد و یا به عبارت دیگر توان سازگاری خود را بطور منطقی تأمین نماید . در این رابطه کمک گرفتن از مشاور ماهر و دارای دانش تخصصی در روانشناسی به صورت آنلاین یکی از راه هایی است که توسط آن افرادی که نمی توانند به هر دلیل به صورت حضوری مراجعه کنند، می توانند با خیالی آسوده به راهکارهای مناسب دسترسی داشته باشند.