کارگاه های آموزشی از جمله مواردی هستند که برای آموزش افراد مختلف در زمینه های متفاوت روانشناختی و رفتاری در زندگی روزمره بسیار مفید و اصلا ضروری می باشند. اموزش مهارت های ازدواج، مهارت های رفتاری در مقابل دیگران، مهارت های کنترل خشم، مهارت های فرزندپروری، و انواع مهارت های دیگر، از جمله مواردی است که در کارگاه ها مورد توجه قرار می گیرند.