تست های روانشناسی از ابزارهای بسیار مهم در تشخیص مشکلات روانشناختی و همچنین کشف ویژگی های شخصیتی افراد می باشد. با اجرای دقیق تست توسط روانشناس متخصص، با نمرات عددی مشخص، ویژگی های شخصیتی افراد کاملا مشخص می گردد و اگر اختلال یا مشکل رفتاری خاصی هم وجود داشته باشد که توسط مشاوره و مصاحبه قابل تشخیص نباشد، تست ها به کمک تشخیص آمده و راه را برای درمان و برطرف کردن مشکلات روانی هموار می سازند. همچنین تست هایی وجود دارد که می توان از آنها برای تشخیص استعداد شغلی و هوش افراد در زمینه های مختلف بهره گرفت.